Onregelmatig (met penning)

Al spoedig wordt zijn paard gepend
hij had daarvan een voorgevoel
de opening is hem vaag bekend
en hij houdt het hoofd niet koel

De loper wegjagen kost tijd
maar de penning blijft in takt
er dreigt zelfs nog meer narigheid
de centrumpion komt doorgezakt

Aangeslagen gaat hij richting huis
na een avond van gedwongen zetten
en vooral van korte metten

Stijf van de spanning komt hij thuis
en zegt: "Laat mij even begaan,
ik heb te lang gepend gestaan".

© Martien Snoep