Het Bord

Als bord ben ik mij van mijn rol bewust
zonder mij geen spel, dat is toch zonneklaar
menig stuk heeft op mijn hout gerust
en soms op plastic, dat is ook weer waar

Om mijn velden wordt al eeuwenlang gevochten
elk vierkant is een fel begeerde buit
sommige schakers vinden wat ze zochten
anderen komen vaak bedrogen uit

Blijf mij als uw ondergrond waarderen
maak mij eens schoon of veeg mij om de kop
en zet er qua formaat de goede stukken op

Ook ik als bord moet soms respect ontberen
daarom hierbij een verzoek, 't is niet bijzonder
leg mij altijd neer met het bruine veld linksonder

© Martien Snoep