Algemene ledenvergadering:  EERSTE dinsdag in September, 19:00 uur.

Competitiestart: Eerste dinsdag van september direct na de ledenvergadering, 20:00 uur.